NCC RECYCLING

Reklam

NCC Industry ville berätta om den unika hanteringen och återanvändningen av material inom bygg. Dels arbetar NCC med att återvinna material men också att sortera rätt så att allt avfall hamnar på rätt plats. De ville berätta om själva hanteringen men även om tjänsten Recycling Assistant som de saluför och själva har på flera byggen.

Inslagsproducent: Elin Bryngelsson Lidestedt
Foto & redigering: Albin Sjöberg, Varvet Film