UNICEF H&M FOUNDATION

Case-film

UNICEF bedrev under några år ett särskilt, globalt projekt inom Early Childhood Development med stöd från H&M Foundation. För att beskriva vikten av projektet och visa var effekten utgjorde störst nytta togs tre filmer fram. Vi fungerade som projektledare för UNICEFs räkning och produktionsbolaget Jarowskij proudcerade filmerna.

Producent: Anna Böhm Engstrand, Jarowskij