Välj en sida

Nyhet

Tant Sara vågar utmana oss

Ibland måste man som produktionsbolag göra något annat än vad kunden ber om, ibland är det viktigt att göra precis tvärtom. När Region Örebro län och Sydnärkekommunerna beställde en film blev det något helt annat än vad de från början hade tänkt.

Tanken från början var att skapa en ren informationsfilm om hur tidigt samordnade insatser främjar psykisk hälsa för barn och unga. Om hur arbetet sker mer konkret i kommunerna Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Kumla.
– Vi ville sprida kunskap om och förståelse för våra olika uppdrag inom projektet, men under resans gång fick vi tänka om, berättar Ylva Forslund, enhetschef vid socialförvaltningen i Kumla kommun.

Barnen i fokus
I stället för en rak informationsfilm om projektet och personalens insatser började arbetet med att skapa en film om det som det i grunden handlar om – om barnen. Om det som gör ont, om de unga som behöver den där avgörande hjälpen. I tid.
– Filmen blir snarare en inspirationskälla till att arbeta i samverkan kring de här frågorna, förklarar Ylva Forslund.

”Ska göra intryck och avtryck”
Som produktionsbolag möter Tant Sara kunder som vill ha film eftersom det är ett snabbt sätt att berätta.
– Det vi hela tiden måste fråga oss är exakt vad det är vi ska berätta och varför vi ska berätta med just film. Många gånger vill kunden ha med så mycket information som möjligt på en och samma gång men vårt jobb är att hitta kärnan, förklarar Sara Blomqvist, producent hos Tant Sara, och fortsätter:
– Vårt mål i allt vi gör är att göra intryck och avtryck. Vi ska få människor att känna någonting och då krävs det att vi vrider och vänder på det egentliga problemet.

”Allt vi hade kunnat hoppas på”
Det blev inte vad Region Örebro län och Sydnärkekommunerna hade tänkt från början. Det blev något annat och det blev något bättre, menar Ylva Forslund.
– Resultatet är allt vi hade kunnat hoppas på. Vi har fått en film som berör på djupet. Tant Sara har varit lyhörda för våra tankar och också vågat utmana och ge nya infallsvinklar. Dessutom har vi arbetat som ett helt team med filmen.

Vilken respons har ni fått?
– Att filmen går rätt in i hjärtat. Den skapar ett känslomässigt engagemang, flera har till och med fått en tår i ögat.

Filmen Happiness comes slowly ser du här.

Vår webbplats använder Cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du villkoren för dessa.